Zenobiusz ,ostrzega.!!!

"Niosący światło" nadchodzi.Rozejrzyj się w mroku.

New Age = NWO.

Posted by zenobiusz w dniu 18 września 2011


Agenda New Age (część 1)

Posted: Wrzesień 16, 2011 by radtrap

http://radtrap.wordpress.com/2011/09/16/agenda-new-age-czesc-1/#comment-1468

Zródło: TheBabylonMatrix, tłumaczenie Radtrap

Ruch New Age to odrodzenie bardzo starych i religijnych tradycji i praktyk. Korzenie tych praktyk sięgają historii opisywanej w Księdze Rodzaju 3:1-5.  Pierwsze kłamstwo świata, czyli podważenie przez Szatana słowa danego przez Boga, jego władzy i autorytetu. Nieposłuszeństwo doprowadziło do sprowadzenia na świat śmierci i twierdzenia że poprzez poznanie sekretów lub gnostyckiej mądrości, człowiek może zostać oświecony i „być jak Bóg”.

Wiele okultystycznych praktyk i wierzeń odkurzonych przez ruch New Age wywodzi się z wczesnych kultur pogańskich. Praktyki powszechne w New Age, takie jak  czarnoksięstwo, spirityzm, wróżbiarstwo, jasnowidzenie, nekromancja (kontaktowanie się ze zmarłymi) i  astrologia, są silnie potępiane przez Pismo Święte (Księga Powtórzonego Prawa 18:9-17, Izajasza 47:9-15). Praktyki te rozpowszechniane były przez antyczne sztuki magiczne i religie misteryjne  ChaldejczykówEgipcjan i przede wszystkim kulturęAsyryjsko-Babilońską (Ancient Empires of the New Age, strona 15-62). Opisując ciągłą obecność tych nauk, Biblia informuje chrześcijan o niesłabnących wpływach spuścizny Babilonu. Kłamstwo opisywane w Księdze Rodzaju rozwinięte zostało w Babilonie (Izajasz 47) i proces ten jest kontynuowany aż do osiągnięcia efektu finalnego: systemu globalnej władzy Szatana w czasach ostatecznych (Objawienia 17-18).

Trzy wielkie religie światowe których wierzenia i rytuały splótł ze sobą ruch New Age to:  Hinduizm, rozwijany przez prawie 5 tysięcy lat, Buddyzm, powstały ok. 560 roku p.n.e. oraz Taoizm, ok. 500 roku p.n.e. ( „Handbook to the World’s Religions” Eerdmana, strony 170, 221, 252). Duży wpływ na współczesny okultyzm miał też Druidyzm, religia Celtów (od ok. 300 rok p.n.e. aż do wczesnego średniowiecza).

Ruch New Age opiera się na ogromnej i bardzo dobrze zorganizowanej międzynarodowej siatce skupiającej tysiące różnych grup, fundacji, klubów, lóż i sekt religijnych których wspólnym celem jest przygotowanie świata na nadciągającą Nową Erę, „Erę Wodnika.” Oto mała próbka organizacji do nich należących (zachowano angielskie nazwy oryginalne): Amnesty InternationalZero Population Growth, California New Age Caucus, New World Alliance (założony przez Marka Satina), World GoodwillThe Church Universal and Triumphant (Ascended Master Teachings), The Theosophical Society (Towarzystwo Teozoficzne), the Forum, Planetary Initiative For The World We ChooseClub of Rome (Klub Rzymski)Christian Science (Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki) i Unity School of Christianity. Lista ta prezentuje wszechstronność całego ruchu i ich wpływ na całą światową ekonomię, politykę i religię.

New Age nie jest ruchem zjednoczonym w jednym tradycyjnym systemie wierzeń i praktyk, pomimo tego że jego korzenie sięgają wschodnich religii i okultyzmu. Nie posiada oficjalnego przywódcy, bazy, listy członków, jest siecią skupiającą grupy nastawione na konkretne zadania. Jednakże ich celem wspólnym jest przygotowanie świata na przyjście światowego przywódcy, którego nazywają „Chrystusem” lub „Maitreya. Przyjmuje się że istnieją miliony ludzi na świecie należących do różnych ugrupowań New Age i/lub dzielących podstawowe wierzenia New Age.

Część 1/4:

NAM (New Age Movement – Ruch New Age) uzyskał wielkie wpływy w prawie wszystkich dziedzinach naszej kultury – socjologii, psychologii, medycynie, rządach, ekologii, nauce, sztuce, edukacji, świecie biznesu, mediach, świecie rozrywki, sporcie a także Kościele. Ruch ten działa poprzez wiele rodzajów aktywności i ugrupowań. Wyraża się w takich religijnych formach  jak  Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki, Unity czy różne formy czarnoksięstwa. Działa również w inicjatywach sekularnych, na różnych seminariach dotyczących potencjału ludzkiego, w inicjatywach propagujących medytację transcendentalną, niektóre praktyki medycyny alternatywnej, w niektórych szkołach prywatnych.

Podstawowym celem New Age jest przyniesienie pokoju dla świata poprzez wkroczenie w Erę Wodnika. Ma to być osiągnięte poprzez rządy „Chrystusa” (Lorda Maitreya), tego który nauczy nas żyć w pokoju z innymi. Innymi celami ruchu NAM jest powołanie do życia Światowej Organizacji Żywności, Światowej Organizacji Wody, Światowego Porządku Ekonomicznego oraz oczywiście  New World Order (Nowego Porządku Światowego). (…)

NAM nakłania ludzi o otwartych umysłach do otworzenia się na wszelkie religie, lecz  celem nadrzędnym leżącym u podstaw tych nauk jest starannie zaplanowane podważenie wierzeń chrześcijańskich przy pomocy różnych kombinacji gnostycyzmu i okultyzmu. Gnostycyzm jest antyczną nauką wg. której boska istota jest jedyną lub najwyższą rzeczywistością, a nieprzebudzona jazn człowieka jest właśnie taką istotą (esencją). Poprzez intuicyjne odkrycia, „wizjonerskie doświadczenia lub inicjację w sekretnej doktrynie”, taki człowiek osiąga zrozumienie (przebudzenie) swojego prawdziwego Ja (Encyclopedia Britannica, część 10, 1968, strona 506; New Bible Dictionary, J.D. Douglas). Mamy tutaj niezwykłe podobieństwa do apostazji H.G.Wellsa i jego światowej religii, która jak twierdził zawładnie kiedyś całym światem. Doktryna Gnozy pasuje też do opisu „Planu” ustanowienia światowego rządu który opisują różne przekazy (channelingi) od rzekomych obcych i oświeconych mistrzów. Istnieje również inne pokrewieństwo: Ruch New Age pasuje do opisu religii Antychrysta – odrzucenia chrześcijańskiego Boga, deklaracji że człowiek jest Bogiem. (Zródło: The Seduction of Christianity.)

Douglas R. Groothuis, autor „Unmasking the New Age and Confronting the New Age” (Demaskowanie New Age i Konfrontacja z New Age) wyróżnia 6 podstawowych tez New Age:

 1. Wszystko jest jednym
 2. Wszystko jest Bogiem
 3. Ludzkość jest Bogiem
 4. Zmiana świadomości
 5. Wszystkie religie są jednym
 6. Optymizm co do kosmicznej ewolucji

Norman Geisler i jego 14 podstawowych „doktryn” religii New Age:

 1. Bóg jest nieosobowy
 2. Wszechświat jest wieczny
 3. Natura materii jest iluzją
 4. Życie jest cyklem
 5. Potrzeba reinkarnacji
 6. Ewolucja człowieka w kierunku boskości
 7. Ciągłość objawień od istot spoza tego świata
 8. Identyfikacja człowieka z Bogiem
 9. Potrzeba medytacji (lub innych technik zmiany świadomości)
 10. Praktykowanie okultyzmu (astrologia, medium itd.)
 11. Wegetarianizm i medycyna holistyczna
 12. Pacyfizm
 13. Jeden światowy porządek
 14. Synkretyzm (zjednoczenie wszystkich religii)

New Age obejmuje sobą szeroki wachlarz pojęć: spirityzmastrologiękosmologię ezoterycznąbioenergoterapię,energię Chiczakrynirvanaświadomość chrystusowąrytualność indiańskąPranęOBEreinkarnacjęokultyzm, a także nieortodoksyjne techniki psychoterapii i pseudonaukowe leczenie energiami kryształów i piramid. Często używanymi w tym ruchu terminami są wizualizacjareinkarnacjamyślenie pozytywnepotencjał ludzkiholistyczna;holograficznasynergistyczna– jednośćtransformacjaprzebudzenie ,sieć, dobro wspólne, jeden świat/globalizm/new world order (a co za tym idzie: jeden język, jeden rząd, jedna waluta, jedna religia), kosmiczna świadomość itd. („New Age Dictionary”)

Program wierzeń

Termin „Nowy Wiek” (New Age) wywodzi się z astrologii, która twierdzi że Ziemia, może nawet cały kosmos, jest bardzo blisko transformacji i przejścia z obecnej Ery Ryb (racjonalizm) w Erę Wodnika (duchowość, błogość, harmonia wszystkich rzeczy). Mimo że obecnie rozkwita, „New Age” nie jest niczym nowym. W rzeczywistości jest to bardzo stary system wierzeń- lepszym jego określeniem byłby „antyczny okultyzm”.

Biorąc pod uwagę że New Age skupia ogromną ilość grup, każdą nieco inną od pozostałych, czerpiących garściami różne elementy z religii o których wspomniano wcześniej, powinniśmy wiedzieć jakie podstawowe wierzenia łączą cały ruch. Jakie są ich poglądy na Boga, Chrystusa, grzech i zbawienie, dobro i zło, Szatana i naszą przyszłość?

Zródło zwierzchności

Ludzie z kręgu New Age twierdzą że nie ma żadnego zewnętrznego zródła autorytetu – jest tylko wewnętrzne (bóg wewnątrz nas). Twierdzą że  prawda jest pojęciem względnym, różnym dla każdego, a „prawda jako taka (obiektywna rzeczywistośc) nie istnieje” (Shirley MacLaine, It’s All in the Playing) (porównaj z  2 Tymoteusza. 3:16; 2 Piotra. 1:21; Mateusza. 5:18).

Bóg

Wierni New Age mylą Stwórcę z jego Stworzeniem (Kreacją), myślą że jest on częścią Kreacji. Zapożyczyli ze wschodnich religii wierzenia monizmu — czyli teze że wszystko jest jednym — jest tylko jedna Istota we wszechświecie, każdy i wszystko jest częścią tej Istoty. Wszystko jest tylko inną formą tej Istoty, esencji (energia, świadomość, siła, miłość, moc). Jednakże wierzenia monizmu są w rzeczywistości hinduistycznym panteizmem(wszyscy są Bogiem). New Agowcy postrzegają Boga jako nieosobową siłę życiową, świadomość lub energię (M. Ferguson, Konspiracja Wodnika, strona 382; S. Gawain, Żyjąc w Świetle, strony 7-8) , a nie jako Osobę. Wierzą że każda osoba i rzecz jest „spleciona” z Bogiem, podlega duchowej ewolucji aż do stanu „Chrystusowego” i używają fragmentu Łukasza 17:21 („Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.”) jako potwierdzenia tej idei- pomimo faktu że „pośród was” nie oznacza „w środku was” (King James Version:  „within you” in this passage means „in your midst”).

Twierdzą że każdy człowiek posiada boską cząsteczkę w sobie, ponieważ jest częścią zbiorowej, boskiej esencji. Stan Boga nazywany jest różnie, w zależności od grupy New Age, np. Boża świadomośćuniwersalna miłośćsamorealizacja,„Ja Jestem”Wyższe JaBrahmanNirvana, itd. Cały ruch New Age nie jest niczym innym jak bałwochwalstwem isamowielbieniem.

Jezus Chrystus

Ważną część w środowisku New Age zajmuje termin „świadomości chrystusowej”. Innymi słowy Chrystus staje się dla nich funkcją a nie osobą, w tym wypadku Jezusa (grec. Iesosa) którego chrześcijanie znają jako Chrystusa (grec. namaszczony).  Idea ta głosi że Jezus nie był jedynym Chrystusem, lecz dostąpił on możliwości uzyskania „świadomości chrystusowej”(po ludzku- był wielkim mistrzem duchowym, guru który dostąpił oświecenia) tak jak Budda, Kriszna czy Mahomet. Jest to antyczna gnostycka religia wywodząca się z Babilonu i z Religii Tajemnych – patrz Narodziny Pogaństwa). Doktryna New Age chciałaby napisać historię życia Jezusa na nowo, twierdząc że miał on spędzić 18 lat w Indiach gdzie uczył się filozofii hinduistycznej i buddystycznej, pomimo braku dowodów i kompatybilności z przekazem Biblii:

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. (Ew. Jana 10: 8-9)

New Agowcy twierdzą że Jezus „świadomość chrystusową” uzyskał podczas chrztu a stracił wraz ze śmiercią na krzyżu.

Grzech i Zbawienie

W New Age nie ma miejsca na pojęcie „grzech”. Grzechu nie ma gdyż nie ma transcendentnego Boga przeciwko któremu moglibyśmy się zbuntować. Nie ma żadnych władców ani moralnych imperatyw. New Age nie przyjmuje idei że pierwszy człowiek, Adam, zgrzeszył i tym samym wszyscy ludzie są grzesznikami. Nie uczy też nic o grzechu pierworodnym lecz o tym że prawdziwa esencja człowieka jest boska i perfekcyjna. New Age nie rozróżnia grzechu. Zamiast tego mówi o „kłopotliwych pragnieniach” które uznaje za naturalne ludzkie impulsy które odciągają świadomość od osiągnięcia boskości, tak więc mogą być „kłopotliwe” ale nie są grzechem. Ponieważ wierzą oni że każdy człowiek jest bogiem, i posiada nieskończony potencjał do samodoskonalenia, grzech który definiuje Biblia jest przez nich odrzucany (Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.- Rzymian 5:12). Grzech jest tutaj tylko nieznajomością ludzkiej „wewnętrznej boskości”. Ponieważ nie istnieje, nie ma potrzeby dla skruchy czy wybaczenia, a Jezus nie umarł za nasze grzechy. Wg. tej doktryny każda ludzka wada jest co najwyżej brakiem w oświeceniu, eliminowana jest więc potrzeba zbawienia czy Zbawiciela. Wierzenia New Age w tym momencie nie różnią się zbyt wiele od doktryn satanizmu, lucyferianizmu czy thelemy Aleistera Crowleya.

Termin Zbawienie dla New Age nie istnieje. Dusza jest dla nich częścią wszechświata i nie może umrzeć. Reinkarnuje się w innym ciele. Dobra lub zła karma zebrana w poprzednim życiu determinuje nasze nowe wcielenie. Człowiek powinien szukać wyższych stanów świadomości i wyższych planów istnienia. Nie ma jednej idealnej drogi dla tego celu, oświecenie można osiągnąć na wiele różnych sposobów (tak jak uczy kabała). Cykl reinkarnacji i zbierania karmy poprzez swoje czyny stoją w opozycji do chrześcijańskiej koncepcji zbawienia dzięki Bożej Łasce, wynikającej z wiary w Jezusa Chrystusa.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga (List do Efezjan 2:8)

CDN…

 1. Rate This
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: